Bestelrent
Bestel rent voor ....

Disclaimer


Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestelrent b.v.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.
Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bestelrent b.v. komen.

Terborg


IJsselweg 49
7061 XV Terborg

T : 0315 - 68 38 05
F : 0315 - 33 01 92
Kvk : 09195006 0000
Openingstijden:
Ma. t/m Vr. 08:00 tot 17:00
Zaterdag 09:00 tot 14:00
Zondag GeslotenCopyright © 2018 Autoverhuur Bestelrent B.V. Alle rechten voorbehouden.