Bestelrent
Bestel rent voor ....

Huurvoorwaarden


-Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend
-Alle prijzen in euro’s en exclusief BTW
-Huurder is verantwoordelijk voor het op peil houden van alle vloeistoffen van het gehuurde.
-Het gehuurde dient schoon, onbeschadigd en met een volle tank brandstof te worden geretourneerd.
-Verlenging van de huur is alleen toegestaan na schriftelijke bevestigde toestemming van verhuurder.
-De huurder/bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en tevens minimaal 19 jaar te zijn.

Let op: Indien u een specifiek voertuig wilt reserveren, dit graag aangeven op het reserveringsformulier. Wij hebben verschillende merken en typen voertuigen binnen een bepaalde categorie, de maten van de laadruimte kunnen dan lichtelijk afwijken. Het kan zijn dat u een ander voertuig binnen dezelfde categorie krijgt dan hetgeen u gereserveerd heeft.

Borg

Voor de aanvang van de huur moet een borgsom per bank of per PIN worden voldaan, ter hoogte van de huursom met een minimum van:

Categorie A-F&I        500,--            Bij verlaagd eigen risico         350,--
Categorie G-H            750,--           Bij verlaagd eigen risico         450,--

Het eigen risico bedraagt per gebeurtenis/schade excl. BTW:
Categorie A-F&I        1000,--            Bij verlaagd eigen risico         500,--
Categorie G-H            1.500,--          Bij verlaagd eigen risico        750,--

Zie de tarieflijst voor de kosten voor het verlagen van het eigen risico.

Bovenhoofdse dakschade is NIET afkoopbaar en bedraagt per gebeurtenis excl. BTW:
Consument                   1.500,--
Niet-consument            5.000,--

Dit betreft schade boven de 2 meter en/of binnen 75 cm van de bovenzijde van het gehuurde.

Legitimatie / Identificatie

Voor de huurder die consument is:
-Geldig Nederlands rijbewijs.
-En/of geldig Nederlands paspoort.
-Verificatie adresgegevens (recent afschrift energie- of telefoonrekening)

Voor de huurder die niet consument is:
-Recent uittreksel Kamer van Koophandel.
-Geldig Nederlands rijbewijs, van de gevolmachtigde vermeld op KvK uittreksel.
-Indien een ander persoon het gehuurde afhaalt:
-Machtiging voor afhalen door ander persoon dan gevolmachtigde, door gevolmachtigde ondertekend
-Geldig Nederlands rijbewijs van de persoon die het gehuurde afhaalt.

Referentie check met behulp van ID-Check®
 Verhuurder behoudt zich het recht voor een referentie check te verrichten bij verhuur. Hierbij worden de identiteitsdocumenten en eventueel de persoon-, adres- en bedrijfsgegevens gevalideerd en geverifieerd. Dit alles zal op een veilige en verantwoorde manier geschieden met behulp van ID-Check®.

Voertuigvolgsysteem
In de voertuigen van het wagenpark van Bestelrent.nl kan een voertuig volg systeem zijn gebouwd. Dit voor uw en onze veiligheid. Gegevens die hieruit voortkomen kunnen door bestelrent.nl te allen tijde gebruikt worden.

 
Op al onze verhuuractiviteiten zijn onze algemene huurvoorwaarden van toepassing, deze zullen u op eerste verzoek worden uitgereikt.

Terborg


IJsselweg 49
7061 XV Terborg

T : 0315 - 68 38 05
F : 0315 - 33 01 92
Kvk : 09195006 0000
Openingstijden:
Ma. t/m Vr. 08:00 tot 17:00
Zaterdag 09:00 tot 14:00
Zondag GeslotenCopyright © 2018 Autoverhuur Bestelrent B.V. Alle rechten voorbehouden.